Johannesborgsparken

Vi bygger om Johannesborgsparken och anlägger bland annat en aktivitetspark och flera gångvägar.

 

Vad ska hända?

Johannesborgsparken och de omgivande milljöerna ska byggas om. Bland annat anlägger vi en aktivitets- och lekpark i den södra delen tillsammans med nya gångvägar.

Vi bygger också en ny gång- och cykelväg på Videgatans östra sida och gör om parkeringsplatserna till en längsgående parkering.

Samtidigt ser vi över alla gångvägar och all belysning i parken.

När gör vi detta?

Vi påbörjar arbetet i mars 2019 och vi beräknar vara färdiga hösten 2019.

Kommunens projektledare

Projektledare Lars Norr når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2019