Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kring Eddan och Emblan – ombyggnad av gator

Vi bygger om gatorna kring kvarteren Eddan och Emblan samt del av Apotekaregatan och Trädgårdsföreningens entré.

Vad ska hända?

I samband med slutförandet av husproduktionen i kvarteren Eddan och Emblan bygger Linköpings kommun om gatorna i området. För att minska den totala byggtiden i området samordnar vi vårt arbete så att mycket sker samtidigt; även slutarbete med husbyggnationerna och fjärrvärmearbete på Apotekaregatan som Tekniska verken utför.

De gator som berörs är:

  • Djurgårdsgatan mellan Drottninggatan-Trädgårdsgatan som får återställning av trottoarer efter husproduktion. Markvärme och betongmarkplattor.
  • Drottninggatan mellan Djurgårdsgatan och Apotekaregatan som får återställning av trottoarer efter husproduktion. Markvärme och betongmarkplattor.
  • Apotekaregatan mellan Storgatan och Drottninggatan. Gatan byggs om till gågata och gångfartsgata med markvärme och nya ytskikt av granit.
  • Trädgårdsgatan som får trottoarer med markvärme och ytskikt av granit. Köryta med ny asfalt.
  • Helt ny lokalgata mellan kvarteren Eddan och Emblan som får markvärme och ytskikt av betongmarksten och smågatsten.
  • I samband med ombyggnaden kommer även entrén till Trädgårdsföreningen rustas upp med markvärme och nytt ytskikt av granithällar.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjades 31 augusti 2020 och beräknas vara helt klart i juni 2022. Under hösten 2020 utfördes arbeten på Djurgårdsgatan och Drottninggatan. Arbeten med övriga gator påbörjades 2021.

Trafikpåverkan

Den här sidan uppdateras med mer detaljerade tider och information om trafikpåverkan inför start av flera ombyggnadsetapper 2021.

Kommunens projektledare

Projektledare Marie Fredin når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 23 februari 2021