Lambohovsleden - anslutningen till Garnisonsrondellen blir tvåfilig

För att få till smidigare flyt i trafiken förlängs det tvåfiliga fältet på Lambohovsleden in till Garnisonsrondellen.

Bilden visar breddning och arbetsområde när det gäller Labohovsleden in till Garnisonsrondellen

Bilden visar ungefär var breddningen görs och vilket område arbetet tar i anspråk.

Vad ska hända?

Lambohovsledens anslutning till Garnisonsrondellen är idag uppdelad på två körfält endast en kortare sträcka. Nu förlänger vi dessa två körfält till en sträcka på totalt 170 meter. Syftet med detta är att trafiken genom rondellen, speciellt i rusningstid, ska flyta bättre med kortare köer.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas 23 mars och beräknas vara färdigt i början av maj.

Trafikpåverkan

Vid ombyggnationen kommer trafiken att vara öppen i båda riktningarna hela tiden om inget oförutsett sker. Körfälten kommer dock att vara smala och hastigheten nedsatt.

Kommunens projektledare

Projektledare Erik Bjäresten når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 mars 2020