Flytt av landningsbanan vid Saab

I samband med att Saab ansöker om nytt miljötillstånd, kommer Saab också ansöka om att flytta landningsbanan 600 meter österut. En flytt av landningsbanan skulle innebära mindre buller och därmed billigare bullerskyddsåtgärder samt minskade risker. Förutom detta skulle det ge ökade exploateringsmöjligheter framförallt i Kallerstad, Stångebro och Tannefors, i samband med Ostlänkens byggande.

Linköping är en stad som växer och utvecklas. Staden präglas av högteknologi i världsklass inom områden som flyg, IT och miljö.

En viktig del i stadens utveckling handlar om höghastighetsjärnvägen Ostlänken. 2033-2035 är det tänkt att tågen ska börja rulla. I samband med bygget av Ostlänken planerar Linköping en stor stadsomvandling. Innerstaden är tänkt att växa över Stångån och ihop med den nya stadsdelen Stångebro som med den nya centralstationen blir ett pendlingsnav. Stångebro blir en ny vattennära innerstadsdel med plats för bostäder, arbetsplatser, torg och parker. Stadsdelen kopplas samman med nuvarande innerstad genom naturliga stråk.

Om landningsbanan flyttar österut innebär det samtidigt att riksväg 35 vid flygplatsen måste få en annan dragning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 december 2018