Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flytt av landningsbanan vid Saab

Saab har ansökt om, och fått, nytt miljötillstånd för sin verksamhet. I samband med det kommer landningsbanan att flyttas 600 meter österut. Banflytten beräknas bli klar fjärde kvartalet 2022.

En flytt av landningsbanan innebär mindre buller och därmed mindre behov av bullerskyddsåtgärder samt minskade risker. Banflytten ger också ökade exploateringsmöjligheter framförallt i Kallerstad, Stångebro och Tannefors, i samband med Ostlänkens byggande.

När landningsbanan flyttar österut innebär det samtidigt att riksväg 35 vid flygplatsen måste få en annan dragning.  Läs mer via länken nedan.

Linköping är en stad som växer och utvecklas. Staden präglas av högteknologi i världsklass inom områden som flyg, IT och miljö. En viktig del i stadens utveckling handlar om höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Senast 2035 är det tänkt att tågen ska börja rulla. I samband med bygget av Ostlänken planerar Linköping en stor stadsomvandling. Innerstaden är tänkt att växa över Stångån och ihop med den nya stadsdelen Stångebro som med den nya centralstationen blir ett pendlingsnav. Stångebro blir en ny vattennära innerstadsdel med plats för bostäder, arbetsplatser, torg och parker. Stadsdelen kopplas samman med nuvarande innerstad genom naturliga stråk.

Senast uppdaterad den 7 december 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: