Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro - ny gång- och cykelväg

En ny gång- och cykelväg ska byggas utmed Hanorpsvägen för att göra det enklare för gående och cyklister att ta sig till och från simhallen och ishallen.

Vad ska hända?

Vi ska bygga en ny gång- och cykelväg utmed Hanorpsvägens västra sida, mellan Sjöjungfruvägen och infarten till simhallen och ishallen. 

När gör vi det?

Arbetet påbörjas i mitten augusti och beräknas vara klart i november 2021.

Trafikpåverkan

Biltrafik på Hanorpsvägen kommer tidvis att ha begränsad framkomlighet, främst under rusningstrafik. Periodvis under arbetet kommer biltrafiken regleras med signal eller trafikvakt. Cyklister kan ta sig fram, men med försiktighet eftersom arbete kommer att pågå på sträckan.

Kommunens projektledare

Projektledare Daniel Jirlund når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 24 september 2021