Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro - utbyggnad av gator och ledningar

Vi anlägger nya gator och lägger ned ledningar i marken, för att kunna bygga ett nytt bostadsområde i Ljungsbro.

Vad ska hända?

Ett nytt bostadsområde vid Stora Sjögestad väster om Hanorpsvägen. Innan bostäderna kan börja byggas behöver nya gator anläggas och allmän platsmark förberedas.

Arbetet med att anlägga nya gator kommer att utföras av entreprenören Marcussons entreprenadteknik AB på uppdrag av Linköpings kommun. I samband med arbetet kommer även Tekniska verkens ledningsnät dras fram till det nya området.

När gör vi detta?

November 2020 till december 2021.

Trafikpåverkan

Arbetena sker väster om Hanorpsvägen mellan Huldrevägen och Venusvägen. Även Hanorpsvägen påverkas till viss del av arbetena.

Kommunens projektledare

Projektledare Daniel Jirlund når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 7 december 2020