Magistratshagen - de lekfulla sakernas internet

Sakernas internet, eller "Internet of things", kopplat till lekpark ska bli verklighet i Magistratshagen, liksom en aktivitetspark. En digital dialog om förslag till utformning har genomförts och nu är det dags för byggstart.

Visionsbild lekplats i Magistratshagen

 

Stadsmiljökontoret har fått 5,2 miljoner från Vinnova för att med hjälp av "Internet of things" utveckla nya tekniker och koncept med fokus på offentliga platser. Samtidigt ska det på ett nytt sätt väcka förståelse för frågor som rör hållbar utveckling.

Vad ska hända?

Vi bygger en ny lekpark som kommer innehålla två lekredskap som förstärks av "Internet of things". Lekredskapen ska vara påverkbara och föränderliga för dem som leker i dem. Tanken är också att projektet på sikt ska bidra till att öka barns handlingskraft i offentliga miljöer, liksom påverka deras fysiska aktivitet i en positiv riktning. 

Projektet ska lägga grunden till en "Internet of things-hubb", kopplad till lek, för att sprida användningen av "Internet of things" i lekfulla miljöer.

Utöver de förstärkta lekredskapen kommer lekparken att innehålla klätterlek, linbana, sandlåda och snurrlek. Även parkens aktivitetsyta kommer rustas upp med utegym och en bana för padeltennis.

Projektpartner är :

  • Linköpings kommun
  • Ecorado AB
  • Drakryggen AB
  • Uppsala universitet

Länkar till mer information

När gör vi detta?

Projekttiden är juni 2018 - maj 2021. Byggstart sker under februari 2020 och invigning kommer ske i september 2020.

Kommunens projektledare

Projektledare Åsa Karlsson och stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 maj 2020