Magistratshagen - de lekfulla sakernas internet

Sakernas internet, eller "Internet of things", kopplat till lekpark ska bli verklighet i Magistratshagen, liksom en aktivitetspark. En digital dialog om förslag till utformning har genomförts.

Stadsmiljökontoret har fått 5,2 miljoner från Vinnova för att med hjälp av "Internet of things" utveckla nya tekniker och koncept med fokus på offentliga platser. Samtidigt ska det på ett nytt sätt väcka förståelse för frågor som rör hållbar utveckling.

Vad ska hända?

Inom projektet ska kommunen tillsammans med företag och universitet utveckla koncept och tekniker för att skapa lekmiljöer som är förstärkta av "Internet of things". Miljöerna ska vara påverkbara och föränderliga för dem som vistas i dem. Tanken är också att projektet på sikt ska bidra till att öka barns ungdomars handlingskraft i offentliga miljöer, liksom påverka deras fysiska aktivitet i en positiv riktning.  

Projektet ska samtidigt lägga grunden till en "Internet of things-hubb", kopplad till lek, för att sprida användningen av "Internet of things" i lekfulla miljöer.

En viktig förutsättning i projektet är att kommunen samarbetar med företag och universitet.

Projektpartner är:

  • Linköpings kommun
  • Ecorado AB
  • Lifee AB
  • Uppsala universitet

Länkar till mer information

När gör vi detta?

Projekttiden är juni 2018 - maj 2021. Denna webbsida kommer kontinuerligt att uppdateras i takt med att projektet framskrider. 

Kommunens projektledare

Projektledare Åsa Karlsson och stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2019