Malmslättsvägen - ny parkering för turistbussar

Nu förlängs busshållplatsen längs Malmslättsvägen vid Gamla Linköping med hela 80 meter så att turistbussarna kan stå där. I samband med det flyttas cykelbanan en liten bit.

Vad ska hända?

  • Den ordinarie busshållplatsen blir kvar för linjetrafik, sedan förlänger vi och bygger den nya busshållplatsen direkt efteråt. Den nya delen blir ca 80 meter lång, så att fyra turistbussar kan stå där samtidigt. Förlängningen sker mellan befintlig hållplats och Vallarondellen.
  • Byggnationen medför ett litet intrång i det kommunala naturreservatet. Det kompenseras med en ny enklare entré till naturreservatet vid informationsskylten. I slänten anläggs bibäddar.
  • Befintlig cykelbana flyttas söder ut. Två sättbänkar och cykelställ monteras. En gångbana som är två meter bred ska kopplas till perrongen.

När gör vi detta?

Arbetet beräknas påbörjas i slutet av oktober och beräknas vara klart i slutet av december 2018.

Trafikpåverkan

Bilister, cyklister och fotgängare kommer att påverkas under byggets gång. De får tidvis ta sig fram på anvisade tillfälliga vägar och gångbanor. Bilar och bussar får dela ett körfält i riktning mot centrum.

Kontakt

Ninib Abdulnoour

Projektledare Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Ninib Abdulnoour

E-post: Ninib.Abdulnoour@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 november 2018