Mjärdevi trädplantering

En del, cirka 90, av träden på Datalinjen och Teknikringen ska bytas ut mot nya träd.
För att få träden att må bättre och utvecklas ska perennplanteringar komma till.

Vad ska hända?

När arbetet med träden pågår kommer periodvis trafiken att påverkas. Grävmaskinen kommer att röra sig sakta framåt och stanna och gräva för träden. Den följs av en skyltvagn. I samband med det kan det uppstå lite väntan när man ska köra om ekipaget.
Gång och cykelbanor kommer också att stängas av tillfälligt när maskinen använder den ytan, men då finns hänvisningar till andra sidan.

När gör vi detta?

Byggstart vecka 42, 2017 och arbetet beräknas vara klart i december 2017. Sedan tillkommer perennplantering i april eller maj 2018, beroende på väderförhållanden. Periodvis kommer trafiken att påverkas.

Vilka gör detta?

Kommunens kontaktperson i byggprojektet:

Åsa Karlsson

Projektledare Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Åsa Karlsson

E-post: asa.karlsson2@linkoping.se

Telefon: 013-207811

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juli 2018