Hoppa till huvudinnehåll

Ekängen-nytt bostadsområde

Nu startar byggnationen av ett nytt bostadsområde i Ekängen. Under hösten 2022 inleddes arbetet med att bygga gator, ledningar och grönytor för att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder, gruppboende och förskola i Ekängen.

Vad ska hända?

Arbetet kommer i ett första skede fokusera på att bygga en gata in till området med start från Ekängsvägen vid Näsby säteri. Vägen kommer att förbinda det nya bostadsområdet med Ekängsvägen.

När gör vi det?

Byggstart hösten 2022 och etappvis färdigställande under 2024-2026. I takt med att markarbetena blir färdiga kommer husbyggarna att komma in i området och påbörja sina byggnationer.

Under våren 2023 påbörjas förberedande omkopplingar av bland annat fjärrvärme vid Ekängsvägen, dels för att möjliggöra bygget av den nya rondellen till matargatan vid Näsby säteri men också för bygget av en dagvattentunnel under Ekängsvägen vid Sandängsvägen.

Byggtiderna för de olika delarna i entreprenaden är fortfarande preliminära på grund av osäkerheten i omvärlden som påverkar leveranstider för material. Den nya rondellen vid Näsby säteri beräknas byggas under vår till höst 2023.

Dagvattentunneln under Ekängsvägen vid Sandängsvägen beräknas påbörjas hösten 2023. Efter färdigställandet av dagvattentunneln kommer bygget av dagvattenstråket att fortsätta in i området.

Dagvattenstråket och matargatan med tillhörande cykelbana färdigställs till
sommaren 2025.

Trafikpåverkan

Gående och cyklister: Gång- och cykelvägen till Ekängen kommer att vara öppen under byggtiden men viss omledning kommer att ske tidvis.

Bil: Ekängsvägen kommer att vara öppen under byggtiden men viss omledning
kommer att ske tidvis.

Kommunens projektledare

Erik Bjäresten är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in de via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 21 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: