Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya gångbanor asfalteras på Ulvåsavägen

Nu asfalteras gångbanor och en gångpassage på Ulvåsavägen efter en byggnation i området.

Bilden visar den del av Ulvåsavägen som berörs av asfalteringsarbetet.

Vad ska hända?

Efter en byggnation på en fastighet i området asfalteras nu nya gångbanor på Ulvåsavägen. En avsmalning med passage för gångtrafikanter byggs också. Att anlägga gångbanor och gångpassager är en del av vårt arbete att skapa ett attraktivt och tryggt bostadsområde.

När gör vi det?

Arbetet pågår under oktober och november 2021.

Trafikpåverkan

Arbetet kommer till viss del påverka trafiken på Ulvåsavägen.

Kommunens projektledare

Projektledare Per Oldfeldt når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 21 september 2021