Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Östra Valla - Ny gång- och cykelbana och busshållplats vid Majgatan

En gång- och cykelväg ska byggas längs Majgatan. Samtidigt slås två busshållplatser ihop till en för att skapa ett bättre flöde i trafiken.

Vad ska hända?

Längs Majgatans västra sida, från Malmslättsvägen till Vallavägen, ska en ny gång- och cykelväg byggas för att säkerställa att gående och cyklister kan ta sig fram enkelt och säkert. För att få ett bättre flöde i trafiken och möjliggöra snabbare bussresor kommer busshållplatserna Vickergatan och Wernersgatan att tas bort och ersättas med en ny busshållplats vid förskolan på Majgatan.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i mitten av september och beräknas vara klart i december 2021.

Trafikpåverkan

Biltrafik, cyklister och gående kommer att kunna passera. Minst ett körfält kommer att vara öppet under hela perioden som arbetet pågår.

Kommunens projektledare

Projektledare Erik Bjäresten når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 24 september 2021