Övre Vasastaden - ombyggnad av Sveagatan

Vi bygger om och anpassar Sveagatan till de nya bostadskvarteren som byggs på före detta Priso-tomten i Övre Vasastaden.

Vad ska hända?

Vi anlägger ny gång- och cykelbana längsmed de nya husen samt ytor med bänkar, träd och cykelställ. Sveagatan rustas upp med ny beläggning och gångbanan på södra sidan får nya betongplattor.

I hörnet Sveagatan/Engelbrektsgatan byggs en bussanslutning för att förkorta restiden för busslinje 18/19, som öppnas för trafik under hösten 2020.

När gör vi detta?

Byggnationen kommer att ske i tre etapper under en treårsperiod, hösten 2018, hösten 2019 och hösten 2020, allt för att anpassas efter byggnationen av de nya bostadskvarteren.

Trafikpåverkan

Under tiden som Sveagatan byggs om, kommer den att vara avstängd för genomfartstrafik. För att underlätta för boende och genomgående gångtrafik, färdigställer vi gångbanan utmed befintliga hus i ett första skede. 

Kommunens projektledare

Projektledare Per Oldfeldt når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 maj 2019