Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Pusslunden - ombyggnad av cykelparkering

Befintlig cykelparkering i Pusslunden ska byggas om och förses med nya cykelställ samt cykelgarage.

Vad ska hända?

Området är i behov att upprustning och syftet är även att öka användningen av cykelparkeringen, öka parkdelens attraktivitet samt öka tryggheten på platsen.

Förutom nya cykelställ och cykelgarage kommer grönytan på platsen rustas upp och får en tydligare parkkaraktär med sittplatser och planteringar. Ny trappa anläggs i områdets norra del. Området får ny belysning.

När ska vi göra det?

Arbetena påbörjas 15 december 2020 och beräknas pågå till mitten av oktober 2021.

Trafikpåverkan

Cykelparkeringen kommer stängas under entreprenaden.

Befintlig allmän bilparkering kommer stängas från 2021-01-01. Övrigt påverkas ej biltrafiken

Gående kommer hänvisas till motsatt gångbana.

Kommunens projektledare

Projektledare Marie Fredin når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 15 september 2021