Ryd - ny gång- och cykelväg

Vi bygger mer gång- och cykelväg så att fler kan ta sig fram när bostadsområdet i Ryd växer.

Bygge av cykelväg i Ryd.

Ännu mer och bättre cykelväg i Ryd.

Vad ska hända?

  • Etapp 1 innebär att vi bygger en ny sträckning, cirka 400 meter som är blåmarkerat på kartan. Där blir det också ny belysning.
  • Etapp 2 innebär att vi breddar befintlig cykelväg, cirka 250 meter som är gulmarkerat på kartan.

Gång- och cykelbanorna blir ungefär fyra meter breda, hälften är avsedd för gångare och hälften till cyklister.

När gör vi detta?

En första insats i mars innan arbetet startar är att några träd tas bort och att det sker röjningsarbete.

Etapp 1 börjar 13 maj 2019 och beräknas vara helt klar i slutet av augusti.

Etapp 2, som endast innebär breddningsarbete ska klaras av under en månad.

Kartan visar omledningsväg i grönt.

Trafikpåverkan

Cykeltrafik omleds bitvis, se grönmarkerade sträckor på kartan.

Kommunens projektledare

Projektledare Per Oldfeldt som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 maj 2019