Hoppa till huvudinnehåll

Ryd- utbyggnad av gång- och cykelbanor utmed Mårdtorpsgatan

Vad ska hända?

Gång- och cykelvägen utmed Mårdtorpsgatan och i Mårdtorpsgatans förlängning ska byggas om och breddas för ökad trafiksäkerhet. Den befintliga gång- och cykelbanan ska även byggas om till cykelfartsgata på en del av sträckan och en ny vändplan ska anläggas. Detta för att öka trafiksäkerheten i området.

När gör vi det?

Etapp 1: Är klart.
Etapp 2: Arbetet påbörjas i september 2022 och beräknas vara klart våren 2023.
Etapp 3: Beräknas starta 2023.

Trafikpåverkan?

Fordon: Båda körfälten kommer att vara öppna förutom på det stället där arbetet pågår just då, den sträckan kommer vara enfilig för fordon.
Gång- och cykel: Viss omledning för gång- och cykeltrafik kommer ske.

Kommunens projektledare

Ninib Abdulnoour är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in de via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 8 december 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: