Hoppa till huvudinnehåll

Ryd - utbyggnad av gång- och cykelbanor utmed Mårdtorpsgatan

Vad ska hända?

Gång- och cykelvägen utmed Mårdtorpsgatan och i Mårdtorpsgatans förlängning ska byggas om och breddas för ökad trafiksäkerhet. Den befintliga gång- och cykelbanan ska även byggas om till cykelfartsgata på en del av sträckan och en ny vändplan ska anläggas. Detta för att öka trafiksäkerheten i området.

När gör vi det?

Etapp 1: Färdigställt.
Etapp 2: Färdigställt.
Etapp 3: Beräknas starta 2023.

Trafikpåverkan?

Fordon: Båda körfälten kommer att vara öppna förutom på det stället där arbetet pågår just då, den sträckan kommer vara enfilig för fordon.
Gång- och cykel: Viss omledning för gång- och cykeltrafik kommer ske.

Kommunens projektledare

Ninib Abdulnoour är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 26 september 2023