Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - upprustning av stadsdelsparken

Under hösten 2023 kommer upprustningen av stadsdelsparken i Skäggetorp att starta.

Kartbild över stadsdelsparken i Skäggetorp

 

Vad ska hända?

Stadsdelsparken i Skäggetorp anlades under 60- och 70-talet i samband med att de största delarna av bostadsområdet byggdes. Parken upptar en yta på 8 hektar och innefattar många olika aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, basketplan, utegym och lekplatser.

Under årens gång har tillägg och upprustningar gjorts, men inget helhetsgrepp. Parken är mycket populär och välbesökt både av privatpersoner och verksamheter i närheten. Till följd av detta har slitaget på utrustningen i många fall varit stort. Målet med upprustningen är att skapa en trygg och attraktiv mötesplats för både barn och vuxna.

När gör vi detta?

Under hösten 2022 ligger fokuset på att utreda förutsättningarna för projektet. En viktig del i detta arbete är att samla in information om hur allmänheten och verksamheter använder parken i dagsläget, detta sker främst genom dialogmöten och enkätundersökningar.

Perioden februari - augusti 2023 kommer bestå av konceptutveckling och projektering.

Själva upprustningen förväntas starta under hösten 2023 och slutföras till hösten 2024.

Tidslinje för arbetet.

Kommunens projektledare

Linnéa Zenkert är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in de via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 21 mars 2023