Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - upprustning av aktivitetsparken

Aktivitetsparken i Skäggetorp ska upprustas, med start under senare delen av hösten 2023.

wysiwyg1688538419062.png

Vad ska hända?

Stadsdelsparken i Skäggetorp anlades under 60- och 70-talet i samband med att de största delarna av bostadsområdet byggdes. Parken upptar en yta på åtta hektar och innefattar många olika aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, basketplan, utegym och lekplatser.

Under årens gång har tillägg och upprustningar gjorts, men inget helhetsgrepp. Parken är mycket populär och välbesökt både av privatpersoner och verksamheter i närheten. Till följd av detta har slitaget på utrustningen i många fall varit stort. Målet med upprustningen är att skapa en trygg och attraktiv mötesplats för både barn och vuxna.

När gör vi detta?

Själva upprustningen förväntas starta under senare delen av hösten 2023 och slutföras till sommaren 2024.

Under perioden februari-augusti 2023 har vi arbetat med konceptutveckling och projektering.

Under hösten 2022 utreddes förutsättningarna för projektet. En viktig del i detta arbete var att samla in information om hur allmänheten och verksamheter använder parken i dagsläget, detta skedde främst genom dialogmöten och enkätundersökningar.

Skäggetorps aktivitetspark_zoomad.png

Illustrationsplan över innehållet i aktivitetsparken efter upprustningen. Klicka på bilden för att se den i större format. Bild: Topia landskapsarkitekter.

Kommunens projektledare

Linnéa Zenkert är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 22 augusti 2023