Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - upprustning av lekpark

Lekplatsen i Rågången ska få sig ett lyft för att återigen bli en attraktiv lekmiljö och mötesplats.

Kartbild där projektområdet är markerat.

 

Vad ska hända?

Lekplatsen är idag sliten och i behov av upprustning. Vi kommer bland annat byta ut gungor och anlägga nya sandlådor, klätterställningar och sittplatser. Dessutom kommer nya träd planteras för att på sikt erbjuda skugga på platsen.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas under våren 2023 och den uppdaterade lekplatsen förväntas stå klar i början av sommaren 2023.

Trafikpåverkan

Projektet kommer inte medföra någon betydande trafikpåverkan i området.

Kommunens projektledare

Linnéa Zenkert är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in de via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 21 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: