Arbetet på Nykvarnsholmen är igång

Det första som byggs är en provisorisk bro, eftersom den befintliga ska renoveras.

Byggprojekt fiskomlöp Nykvarnsholmen.

Under hela byggperioden är Nykvarnsholmen avstängd, endast byggtrafik får passera.

Det allra första som behövde prioriteras var att anlägga och lyfta in en provisorisk bro som ska enbart ska nyttjas av byggtrafik. Den befintliga slussbron ska renoveras under vintern. Under hela byggtiden är holmen avstängd för allmänheten.

Ute på Nykvarnsholmen har det fällts träd för att göra plats för den nya parkytan, gångväg och fiskomlöpet. Fiskomlöpet kommer ha sitt in och utlopp på vardera sida om kraftstationen som finns på Nykvarnsholmen, nu är schaktarbetet påbörjat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 november 2018