Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stångån Kinda kanal - kajförstärkning på östra sidan

Kajen förstärks på sträckningen från Snugganparken till Pumpgatan och fortsatt längs sträckan norrut efter Åkersbergsgatan och avslutas i höjd med Liegatan. Även befintliga soffor och gångvägens slitlageryta kommer att åtgärdas. Arbetet beräknas vara klart i november 2021.

Vad ska hända?

Förstärkning av kajen längs sträckan norr om Åkersbergsgatan och upp i höjd med Liegatan påbörjades i mitten av mars 2021 och var klart i april. Arbetet med justering av slitlagret på gångvägen norr om Källådersgatan fram till Drottningbron påbörjades i maj och beräknas vara klart i början av juli.

Förstärkningen av kajen från Snugganparken till Pumpgatan genomfördes med start i januari och var klar en bit in i februari. Arbetet med justering av slitlagret på gångvägen från Pumpgatan söderut mot Snugganparken planeras att påbörjas i september och beräknas vara klart i november 2021. I samband med det utförs renovering av tre mindre broar.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjades i januari 2021 och beräknas vara klart i november 2021.

Trafikpåverkan?

Temporära avstängningar krävs vid vissa tidpunkter.

Kommunens projektledare

Projektledare Joacim Gustavsson når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 12 augusti 2021