Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stångån Kinda kanal - renovering av kaj Åkersbergsgatan-Tegelbruksgatan

Kajen renoveras på sträckningen från Åkersbergsgatan till Tegelbruksgatan. I samband med det renoveras också fyra trappor. Arbetet beräknas vara klart i december 2021.

Kajrenovering Åkersbergsgatan.

 

Kajen längs sträckan behöver renoveras. Som en försiktighetsåtgärd stoppades driftfordon från att använda sträckan från och med vintern 2018/2019, nu renoveras både kajen och bakomliggande gångväg samt fyra trappor längs sträckan.

Vad ska hända?

  • Kajrenovering, cirka 300 meter.
  • Gångvägen förstärks för att bland annat bära för driftfordon.
  • Renovering av fyra trappor; Åkersbergsgatan, Svangatan, Strömgatan och Tegelbruksgatan. Det blir nya stentrappor som är 1,5 meter breda och anpassade med vilplan. Det blir också ny barnvagnsramp vid Tegelbruksgatan, samt ny belysning med mera.
  • Vi kopplar in wifi längs sträckan.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i början av september 2020 och beräknas vara klart i december 2021.

Trafikpåverkan

Samtliga trappor, även den vid Ringgatan, är avstängda under byggtiden.

En drygt 300 meter lång och belyst flytbrygga med två mötesplatser kommer att anläggas så att gående kan passera tryggt och säkert under arbetets gång.

Kommunens projektledare

Projektledare Joacim Gustavsson når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 15 juni 2021