Hoppa till huvudinnehåll

Stångån Kinda kanal - renovering av kaj vid Tinnerbäckens utlopp

Kajen längs med Stångån från Tinnerbäckens utlopp och fram till Strandgatan 8 renoveras.

Vad ska hända?

Befintlig kaj i höjd med Ådalaparken längs Stångån renoveras och förstärks. Det handlar om ungefär 125 meter.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i slutet av augusti 2022 och beräknas vara klart i juli 2023.

Trafikpåverkan/trafikstörningar

  • Avstängningen gäller från bron över Tinnerbäcken och framåt mot Standgatan 8.
  • Gång- och cykelvägen längs kajen mot Drottningbron är avstängd under hela byggperioden.
  • Cyklister och fotgängare får gå runt avstängningen via Gripgatan och Hamngatan.
  • Gång- och cykelbron är avstängd del av byggtiden (till och med januari 2023).
  • Bilväg och parkeringsmöjligheter kan påverkas lite av byggtrafik vid vändzon Strandgatan.

Kommunens projektledare

Joacim Gustavsson är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in de via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 29 september 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: