Stångån Kinda kanal - renovering av området vid gamla brandstationen

Kajen och området längs med Stångån mellan Stångebrobron och Drottningbron renoveras. Arbetet beräknas vara klart i november 2021.

Det är den norra delen av östra Brunnspromenaden som ska renoveras. I samband med det görs även ett ordentligt lyft i parkmiljön. Det hela sker i samverkan med husbyggen där den gamla brandstationen fanns. Resultatet blir ett helt nytt kvarter från Stångån och upp över kvarteret Konsuln.

 Vad ska hända?

  • Renovering av kajen.
  • I anslutning till kvarteret på Gamla Tanneforsvägen, Nya Tanneforsvägen och Klövergatan, se kartan, blir det ny belysning och gröna inslag. Gator samt gång- och cykelvägar/banor byggs också om och några parkeringsfickor byggs till.
  • Det blir ett nytt torg vid Klövergatans slut.
  • En gammal trappa renoveras och åtta nya byggs, vissa av dem kommer att ha sittytor.
  • Cirka 230 meter murar byggs, de kommer delvis att ha träsitsar.
  • Tre nya fasta bryggor byggs. Under Stångebrobron blir det en ny konsolbrygga.
  • Ny gångramp för tillgänglighet för gående under Drottningbron.
  • Ett tjugotal nya träd planteras.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i november 2019 och beräknas vara klart i november 2021.

Trafikpåverkan

Fotgängare kan ta sig igenom området under hela byggperioden.

Cykelvägen leds om via Drottninggatan.

Kommunens projektledare

Projektledare Joacim Gustavsson når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 januari 2020