Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stångån Kinda kanal - renovering av området vid gamla brandstationen

Kajen och området längs med Stångån mellan Stångebrobron och Drottningbron renoveras och förstärks. Arbetet är klart i etapper beräknas vara helt slutfört i november 2022.

Det är den norra delen av östra Brunnspromenaden som ska renoveras. I samband med det görs även ett ordentligt lyft i parkmiljön. Det hela sker i samverkan med husbyggen där den gamla brandstationen fanns. Resultatet blir ett helt nytt kvarter från Stångån och upp över kvarteret Konsuln.

 Vad ska hända?

  • Renovering av kajen.
  • I anslutning till kvarteret på Gamla Tanneforsvägen, Nya Tanneforsvägen och Klövergatan, se kartan, blir det ny belysning och gröna inslag. Gator samt gång- och cykelvägar/banor byggs också om och några parkeringsfickor byggs till.
  • Det blir ett nytt torg vid Klövergatans slut.
  • En gammal trappa renoveras och åtta nya byggs, vissa av dem kommer att ha sittytor.
  • Cirka 230 meter murar byggs, de kommer delvis att ha träsitsar.
  • Tre nya fasta bryggor byggs. Under Stångebrobron blir det en ny konsolbrygga.
  • Ny gångramp för tillgänglighet för gående under Drottningbron.
  • Ett tjugotal nya träd planteras.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjades i november 2019 och beräknas vara helt klart i november 2022.

Arbete pågår vid Gamla Tanneforsvägen längs de nya husen. Parkmiljöarbetet väntas vara klart i november 2021.

Arbete på Nya Tanneforsvägen och korsningen vid Gamla Tanneforsvägen utförs hösten 2022.

Trafikpåverkan

Fotgängare kan ta sig igenom området under hela byggperioden.

Cykelvägen leds om via Drottninggatan.

Kommunens projektledare

Projektledare Joacim Gustavsson når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 10 september 2021