Stångån Kinda kanal, renovering kajanläggning

Vissa sträckningar av kajen längs Stångån Kinda kanal renoveras.
Arbetet från Nykvarnsparken ner till Tullbron påbörjades i december 2017 och beräknas pågå under två år.

Nyheter Kajrenovering

Vad ska hända?

Vissa sträckningar från Nykvarnsparken i norr mot Tullbron i söder på Stångåns Kinda kanals västra sida är avspärrade med staket. Vi uppmanar alla gående längs sträckan att inte vistas i närheten av kajkanterna.

När gör vi detta?

Renoveringen av kajen från Nykvarnsparken och ner till Tullbron planeras att pågå från december 2017 till december 2019.

Vilka gör detta?

Kommunens kontaktperson:

Joacim Gustavsson

Projektledare Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Joacim Gustavsson

E-post: joacim.gustavsson@linkoping.se

Telefon: 013-205255

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2018