Fortsatt arbete under vecka 35

Under vecka 35 fortsätter demonteringen av den provisoriska sponten och återmontering av kajen. Sedan börjar arbetet med kantsten och elarbeten från Tullbron söder ut på Södra Stånggatan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 augusti 2018