Hoppa till huvudinnehåll

Sturefors - utveckling av stadsdelsparken

Vi kommer att utveckla kopplingen mellan aktiviteterna i stadsdelsparken som ligger mellan Näckrosvägen och Hjortronvägen.

Karta över stadsdelsparken

Vad ska hända?

För att utveckla kopplingen mellan aktiviteterna i stadsdelsparken kommer vi att skapa gångvägar, sittmöjligheter och förbättra kopplingar till intilliggande naturmiljöer samt utföra återplantering av träd i parken. Entreprenaden omfattar byggnationen av följande: gångstig, pulkabacke, nya träd, sittplatser och lekmiljö. Syftet är att öka attraktiviteten, tillhörigheten och skapa en trygg mötesplats för barn och vuxna.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i december 2022 och planeras vara klart sommaren 2023.

Trafikpåverkan

Vi kommer arbeta inne på området så mycket som möjligt. Dom moment som behöver göras från gång och cykelväg hanteras med att stänga av och skylta tydligt för att leda runt gång och cykeltrafik. Vi kommer ta in våra transporter från Våreldsvägen i norra änden, där skyltar vi för byggtrafik. När vi får in transporter har vi vakter med för att se till så det går lugnt och fint. 

Kommunens projektledare

Ninib Abdulnoour är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in de via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 21 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: