Hoppa till huvudinnehåll

Sturefors - utveckling av stadsdelsparken

Vi har utvecklat kopplingen mellan aktiviteterna i stadsdelsparken som ligger mellan Näckrosvägen och Hjortronvägen.

wysiwyg1688539108159.png

Vad ska hända?

Under en efterbesiktning av stadsdelsparken i september kunde vi konstatera att de träd som planterats inte har slagit rot på grund av brister i rotsystemet. Det innebär att flera av träden är döda. De döda träden kommer att tas bort från parken. Under hösten 2023 kommer kommunen att undersöka vad som har hänt. När detta är klart kommer nya träd att planteras ut.

Vad har hänt?

För att utveckla kopplingen mellan aktiviteterna i stadsdelsparken har vi skapat gångvägar, sittmöjligheter och förbättrat kopplingarna till intilliggande naturmiljöer.

Entreprenaden har omfattat byggnationen av följande: gångstig, pulkabacke, nya träd, sittplatser och lekmiljö. Syftet är att öka attraktiviteten, tillhörigheten och skapa en trygg mötesplats för barn och vuxna.

När gör vi detta?

Stadsdelsparken stod klar under sommaren 2023. På grund av att de nyplanterade träden har dött kommer vi att plantera nya träd under hösten 2023 eller våren 2024.

Kommunens projektledare

Ninib Abdulnoour är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 26 september 2023