Sturefors - lekplats och utegym vid Blåeldsvägen

Vi ska bygga en lekplats med ett utegym vid skogspartiet bredvid Norrbergaskolan.

Vad ska hända?

Det ska bli ny lekplats med utegym vid skogsdungen vid Norrbergaskolan.

Lekplatsen kommer innehålla klätter- och rutschlek, pulkabacke, inte-nudda-marken-bana, hinderbana och miljöer som lockar till lek och tävling. Vi kommer också skapa en grillplats och sittmöjligheter.

När gör vi detta?

Byggstart som var planerad till andra halvan av 2020 har skjutits fram till 2021. Detta på grund av att de tillfälliga paviljonerna där förskolan idag håller till behöver stå kvar längre tid än beräknat. 

Kommunens projektledare

Projektledare Åsa Karlsson når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 april 2020