T1/Valla, gång- och cykelväg genom Vallaskogen

Den blå linjen på kartan visar sträckningen för den nya gång- och cykelvägen genom Vallaskogen.

Vad ska hända?

Vi förbättrar gång- och cykelvägen genom Vallaskogen mellan Trumslagaregatan och Kunskapslänken med belysning och bättre underlag på vägbanan. Förbättringarna ska leda till att fler kan röra sig säkert och tryggt mellan arbete, bostad, nöjen och fritidsaktiviteter.

Arbetet med att bygga ny belysning utförs av Tekniska verken, på uppdrag av Linköpings kommun.

Förbättringen av vägbanan kommen att utföras av Linköpings kommun.

När gör vi detta?

Byggnationen startade i maj 2019 och arbetet beräknas vara klart hösten 2019. Fram till sommaren pågick arbete med ny belysning längs gång- och cykelbanan.

Efter sommaren utför vi arbeten med vägbanan för att förbättra standarden.

Trafikpåverkan

Vår målsättning är att trafikanter ska kunna passera under hela tiden. För att minimera olycksrisken kommer vi, då det anses vara nödvändigt, att leda om trafikanter.

Tidigare dialog

I samband med planeringen inför arbetet träffade kommunen representanter från Valla ponnyklubb, Bryggaregården och Friluftsmuseet Gamla Linköping för att kartlägga deras behov och önskemål. Det har bland annat lett till att vi möjliggör för Ponnyklubben att även framöver kunna rida genom skogen. De synpunkter som vi har fått in från bland annat skola och boende i området har tagits omhand och lett till att vi gjort några justeringar i planeringen.

Kommunens projektledare

Projektledare Henrik Lamberthz som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 oktober 2019