Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tallboda- ny busshållplats

De svarta kryssen visar vart den nya busshållplatsen kommer placeras. De röda kryssen visar vilka busshållplatser som kommer tas bort.

Vad ska hända?

I samband med att Östgötatrafiken kommer med en ny tidtabell den 11 december 2021, har man valt att inte längre trafikera Värdshusvägen och hållplatserna Tallboda Skola och Orkanvägen läggs därför ner. Det behövs därför en ny busshållplats på Gränsliden vid Tallboda centrum.

Detta beslut har tagits eftersom det utanför Tallboda skola idag upplevs som trångt med kollektivtrafiken och bussarna kör idag en omväg via Värdshusvägen. För att få en mer direkt väg för bussen samt en lugnare miljö framför Tallboda skola kommer en ny hållplats anläggas på Gränsliden vid Tallboda centrum och de hållplatserna på Värdshusvägen tas bort.

När gör vi det?

Arbetet påbörjas i mitten av oktober och beräknas vara klart i slutet av november 2021.

Trafikpåverkan

Cyklister och fotgängare kan ta sig fram men Gränsliden kommer vara avstängd för biltrafik mellan Värdshusvägen och Tallboda centrum. Omledning sker via Värdshusvägen. Ingen busstrafik berörs under tiden som den nya busshållplatsen byggs, det är först den 11 december busstrafiken ändras och leds om.

Kommunens projektledare

Projektledare Lars Norr når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 14 oktober 2021