Hoppa till huvudinnehåll

Ullstämma - upprustning av park

Parken mellan Flöjtgatan och Fagottgatan kommer att få ett lyft.

Karta över park mellan Flöjtgatan och Fagottgatan

 

Vad ska hända?

I parken mellan Flöjtgatan och Fagottgatan kommer döda träd att tas bort och ersättas med nya. Parken kommer även att kompletteras med flera blommande lägre körsbär- och plommonträd. I norra delen kommer en av kullarna tas bort och flyttas till Klarinettgatans lekplats där den blir till en pulkabacke. Istället för kullen skapas en yta med picknickbord och en lund av lägre körsbär- och plommonträd. Fotbollsplanen görs något mindre men ramas in och får en entrégång över dikeskanten.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i november 2022 med borttagning av en kulle, trädplanteringar, nya övergångar till fotbollsplanen och omplacering av sittmöbler. 

Under våren 2023 kommer parkmiljön att färdigställas. Ytorna kring sofforna vid gångstråket kommer att asfalteras, jordytor som ska bli gräsmatta kommer att sås och fler sittmöbler kommer att placeras ut. 

Trafikpåverkan

Det kommer att passera en del arbetsfordon på gång- och cykelvägarna intill parkstråket, utöver det kommer mindre arbeten att ske intill gång- och cykelvägen vilket betyder att gående och cyklister under en kortare period kan behöva kringgå arbetsområdet.

Kommunens projektledare

Kommunens projektledare är Marie Malmström och Bitte Nygren. Om du har frågor om projektet skickar du in de via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 21 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: