Valla - upprustning av Lill-Vallas dammar

Fågeldammarna i Lill-Valla rustas upp under 2019.

Foto från pågående upprustning av Lill-Vallas fågeldammar.

Vad ska hända?

Vi restaurerar dammarna i Lill-Valla genom att ta bort staketet för att förbättra tillgängligheten. Vi röjer upp och fäller träd och buskar runt dammarna, där det behövs. Vi gräver också bort slam och sediment från dammarnas botten. Arbetena görs för att rusta upp och snygga till fågeldammarna.

Under våren 2020 ska dammarna vattenfyllas.

När gör vi detta?

Byggstart skedde i oktober 2019 och arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2019-2020.

Upprustningen är ett samarbete mellan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Friluftsmuseet Gamla Linköping och Stångåstadens Kulturfastigheter.

Kommunens projektledare

Kommunekolog Anders Jörneskog når du via formuläret Frågor och synpunkter - natur.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 januari 2020