Brokindsleden - ny gång- och cykelsträcka

Vi bygger en sträcka med ny tunnel och väg för gång- och cykeltrafik.

Vad ska hända?

Vi bygger en gång- och cykeltunnel under Vårdsbergsvägen och en gång- och cykelväg längs Brokindsleden mellan Vårdsbergsvägen och Ekholmsvägen.

Under byggtiden kommer befintlig gång- och cykelväg söder om Vårdsbergsvägen att vara avstängd. Vi bygger istället en provisorisk asfalterad förbifart för cyklister och gående så att det inte ska bli nödvändigt att ta en omväg.

När gör vi detta?

Byggstart i mars 2018. Arbetet beräknas vara färdigt i december 2018.

Vilka gör detta?

Kommunens kontaktperson:

Daniel Jirlund

Projektledare Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Daniel

E-post: daniel.jirlund@linkoping.se

Telefon: 013-205317

Byggledare Björn Magnusson, WSP, 010-7226447
Entreprenör Martin Magnell, AMA, 072-371 90 64

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juli 2018