Hoppa till huvudinnehåll

Vasavägen - upprustning av gång- och cykelbanor

Vi renoverar och kompletterar gång- och cykelbanorna längs Vasavägen med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Gång- och cykelbanorna längs Vasavägen, mellan Abiskorondellen och Östgötagatan, ska renoveras och kompletteras under 2023 och 2024.

Vad ska hända?

Cykelbanorna längs Vasavägen mellan Abiskorondellen och Östgötagatan ska rustas upp och förbättras. Gångbanorna får nya ytskikt av betongplattor och cykelbanorna får nya ytskikt av asfalt. Vid anslutande gator kommer upphöjda gång- och cykelöverfarter anläggas.

Belysningen ska förbättras med ny stolpbelysning längs gång- och cykelbanorna. Befintlig linspänd belysning kommer finnas kvar.

Projektet samordnas med Tekniska verkens renovering av befintliga vattenledningar. Arbeten med vattenledningar utförs innan ombyggnad av gång-och cykelbanor och på en sida i tagen.

När gör vi det?

Gång- och cykelbanor på Vasavägens norra sida, preliminärt augusti 2023 - december 2023.
Gång- och cykelbanor på Vasavägens södra sida, preliminärt augusti 2024 - december 2024.

Tekniska verkens arbete kommer genomföras under våren 2023, med preliminär start i mars (norra sidan), samt våren 2024 (södra sidan). Mer information om det arbetet finns på Tekniska verkens webbplats. 

Trafikpåverkan

Ombyggnation kommer genomföras på en sida i taget så att en gång- och cykelbana alltid är tillgänglig.

Vid vissa moment i ombyggnationen kan störningar uppstå för biltrafik. Sidan kommer uppdateras med information om detta.

Kommunens projektledare

Marie Fredin är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in de via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 22 februari 2023