Hoppa till huvudinnehåll

Vasavägen - upprustning av gång- och cykelbanor

Vi renoverar och kompletterar gång- och cykelbanorna längs Vasavägen med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Gång- och cykelbanorna längs Vasavägen, mellan Abiskorondellen och Östgötagatan, ska renoveras och kompletteras under 2023 och 2024.

Vad ska hända?

Cykelbanorna längs Vasavägen mellan Abiskorondellen och Östgötagatan ska rustas upp och förbättras. Gångbanorna får nya ytskikt av betongplattor och cykelbanorna får nya ytskikt av asfalt. Vid anslutande gator kommer upphöjda gång- och cykelöverfarter anläggas.

Belysningen ska förbättras med ny stolpbelysning längs gång- och cykelbanorna. Befintlig linspänd belysning kommer finnas kvar.

Korsningen Vasavägen-Östgötagatan har rustats upp med förbättrade signalstolpar och ny färg på asfalten. I samband med det rustades även refuger, kantstenar och busshållplatser längs övre Vasavägen upp.

Projektet samordnas med Tekniska verkens renovering av befintliga vattenledningar.

När gör vi det?

Korsningen Vasavägen-Östgötagatan grävdes upp under sommaren 2023 och är nu färdigställd.

Gång- och cykelbanorna på Vasavägens norra sida rustas upp under augusti 2023 - december 2023.

Gång- och cykelbanorna på Vasavägens södra sida kommer preliminärt att rustas upp under augusti 2024 - december 2024.

Tekniska verkens grävarbete längs cykelbanorna påbörjades våren 2023 (norra sidan) och fortsätter sedan våren 2024 (södra sidan). Mer information om det arbetet finns på Tekniska verkens webbplats.

Trafikpåverkan

Ombyggnation av cykelbanorna kommer genomföras på en sida i taget så att en gång- och cykelbana alltid är tillgänglig. Vid vissa moment i ombyggnationen av cykelbanorna kan störningar uppstå för biltrafik. Sidan kommer uppdateras med information om detta.

Kommunens projektledare

Marie Fredin är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 26 september 2023