Vikingstad Bankeberg Etapp 1

Utbyggnad av gata, park och ledningar.

Vad ska hända?

Under mars 2018 påbörjas utbyggnaden av gator, VA anläggning, fjärrvärme och elsystem för etapp 1 i genomförandet av detaljplanen för Bankeberg 11:139.

Det blir en ny park på cirka 20 00 kvadratmeter med lekplats, bollplan och pulkabacke. Tanken är att parken ska erbjuda möjlighet till rekreation, lek och sport samt fungera som en mötesplats för hela Vikingstad.

Intill parken är det planerat att ny skola, förskola, serviceboende samt bostäder ska byggas.

När gör vi detta?

Arbetet med etapp 1 påbörjas under mars 2018 och beräknas vara färdigt i augusti 2019.

Trafikpåverkan

Vi ber om överseende om det blir lite besvärligt under byggtiden och försöker att störa er så lite som möjligt.

Under april kommer befintlig vägtrumma under Bankebergsvägen att byggas om. Under ombyggnadstiden, cirka två veckor, stängs vägen av och trafiken kommer att ledas om.

Vilka gör detta?

Kommunens kontaktperson:

Marie Fredin

Projektledare Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Marie

E-post: Marie.Fredin@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 71

Byggledare: Gunnar Stenberg, Hifab

Entreprenör: AMA, platschef Fredrik Karlsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juli 2018