Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vikingstad Bankeberg Etapp 2

Utbyggnad av gator och ledningar inför byggnation av cirka 230 bostäder.

 

Vad ska hända?

I slutet av augusti 2020 påbörjades utbyggnaden av gator, VA-anläggning, fjärrvärme och elsystem för etapp 2 i genomförandet av detaljplanen för Bankeberg 11:139.

När gör vi detta?

Arbetet med gatorna och övrig infrastruktur påbörjades i slutet av augusti 2020 och beräknas vara färdigställda i november 2021.

Därefter påbörjas byggnation av bostadskvarteren, det blir en blandad bebyggelse med cirka 230 bostäder. 2026 räknar vi med att allt är klart.

Trafikstörningar

Vi ber om överseende med om det blir lite besvärligt under byggtiden och försöker att störa er så lite som möjligt.

All byggtrafik kommer att ledas via Valkyriagatan.

Kommunens projektledare

Projektledare Per Oldfeldt når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 7 december 2020