Östgötagatan får ny cykelinfrastruktur

Vårens arbete med att anlägga cykelfält längs Östgötagatan mellan Gustav Adolfs-rondellen och korsningen med Sveagatan är nu klart. Vid korsningen med Sveagatan har även en cykelbox anlagts.

Cykelfält

Cykelfälten anläggs i befintlig körbana och markeras med röd yta samt med vägmarkeringslinje. Cykelfälten markeras också igenom cirkulationsplatsen.

Cyklisten ska befinna sig i cykelfältet genom cirkulationen. Bilar ska ej köra på cykelfältsytan.

Fordon som tänker köra in i cirkulationsplatsen har som vanligt väjningsplikt mot de fordon som befinner sig inne i cirkulationen. Cykeln är ett fordon och omfattas av Trafiklagstiftningen. 

Cykelbox

Cykelboxen är till för cyklisternas säkerhet. Den ska hindra en olycka mellan cyklisten och ett svängande fordon.

Genom att ha en cykelbox före en korsning får cyklisterna ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon. Det betyder att bilföraren måste stanna några meter längre bak än tidigare. På så sätt hamnar cyklisten framför motorfordonet vilket gör att cyklisterna syns bättre i trafiken.

Det är fortfarande viktigt att du som cyklist är uppmärksam i korsningen. Ställ dig inte i cykelboxen när trafiksignalen lyser gult eller grönt.

För- och efterstudie

För att ta reda på hur cykelfält-lösningen upplevs för trafikanterna genomför vi en för- och efterstudie i samarbete med VTI samt Viscando. Vi mäter flöden, beteenden och samspelet i trafiken genom såväl klassiska observationsstudier som enkät och 3D teknik.

Övrigt

Trottoarerna får ett nytt ytskikt och jämnas till och körfältet för biltrafik smalnas av som en hastighetsdämpande åtgärd. Gällande hastighet för trafik är 40 km/h.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 augusti 2017