Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Cykelkarma

Det är fint att cykla för hälsan, för miljön och för målet att Linköpings ska bli koldioxidneutralt till år 2025. Linköping vill bli en ännu bättre cykelstad med fler och världens bästa cyklister.

God cykelkarma

 

När vi blir så många fler som cyklar ställer det krav på både utbyggnad av cykelbanor och att vi fortsätter att hjälpas åt i trafiken. Vi har knepen hur det ska gå till – vi kallar det en hjälpreda till god cykelkarma!

Skippa osäkerheten! Titta på vägmärkena. Var uppmärksam och undvik missförstånd genom ögonkontakt. Här kan du läsa om de vanligaste reglerna för cyklister.

Här kan du läsa om de vanligaste reglerna för cyklister:

Trampa vänligt! En god körstil är vägen till god cykelkarma. Säkerheten i trafiken är ett ansvar som vi har tillsammans. Stressa inte! Då har du energi att vara vänlig i trafiken.

Gående kan känna sig rädda och/eller irriterade på cyklister som cyklar på trottoarer. Är du otrygg på vägen som cyklist, försök finna en cykelbana eller led cykeln på trottoaren.

De flesta cykelbanorna i stan är utformade för högertrafik. Så vill du undvika att cykla mot strömmen så håll till höger.

Läs mer om din plats i trafiken här:

Du får cykla när du ser dessa skyltar men när du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

Tänk på att göra tecken. Tecken när man ska svänga och stanna gör att både bilister, cyklister och gående ser vart du ska.

 

Parkera snyggt för att inte hindra andra från att komma fram.

För att cyklisterna ska kunna bibehålla ett gott humör och en god cykelkarma så önskas även lite hänsyn från gångtrafikanter och bilister också.

Fotgängare i bredd eller surfandes och omedvetna att de går mitt i cykelbanan skapar dålig karma. Håll ögon och öron öppna och se till att cyklisterna får flyt. Som cyklist, plinga! Gör det gärna en bit i förväg, så alla får tid att reagera och flytta på sig.

Medan bilisten är omgiven av ett skyddande plåtskal och säkerhetsbälte är cyklisten betydligt mer utsatt. Som bilist är det god karma att visa extra hänsyn och ödmjukhet gentemot cyklisten. Anpassa hastigheten och avståndet om utrymmet är trångt. Elcykel är förresten ett riktigt bra alternativ till bilen.

God cykelkarma handlar om så mycket mer än att bara rätta sig efter regler. Det handlar om att förstå varandra och varandras förutsättningar i trafiken. När vi blir fler cyklister som cyklar på flera olika typer av cyklar och i olika hastigheter, ställer det krav på både utbyggnad av cykelbanor och att alla trafikanter samspelar och visar hänsyn och ödmjukhet inför varandra i trafiken.

Det här materialet kan användas som ett utbildningsmaterial, använd gärna i skolor och sprid gärna kampanjen god cykelkarma till nya cyklister. 

Senast uppdaterad den 12 mars 2018