Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Cykellänken - en bättre väg!

Nu gör vi Linköping bäst på cykel! Cykellänken är en tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana som ska byggas i Linköping. I framtiden kommer du kunna susa fram tvärs över staden utan störande hinder. Sa vi att all korsande fordonstrafik har väjningsplikt för dig? Även du som vill ut och promenera, sporta eller rasta hunden får en bättre väg genom att en 1,80 meter bred gångbana separeras från cykelbanan.

Läs mer om våra byggprojekt

Att cykla är bra – för dig och för miljön. Därför ska vi göra det enklare, smidigare och säkrare att trampa sig fram genom Linköping.

Cykellänken är en satsning för att få fler att välja cykeln istället för bilen vid resor inom staden.

Du känner igen Cykellänken genom den den återkommande orangea färgen och symbolen längs vägen och genom den extra tydliga vägvisningen. Eftersom cykelbanan blir både bredare och bättre belyst än vanliga cykelbanor blir det både enklare och roligare att cykla här. Cykellänken blir dessutom extra trygg – dels för att gång- och cykelbanorna separeras, men också för att vi satsar lite extra på underhållet året runt.

En bättre väg helt enkelt!

Tre meter bred dubbelriktad cykelbana.

Karta

Cykellänken är ett sätt att minska avstånden mellan stadskärnan och Linköpings yttre stadsdelar. Det ska helt enkelt bli smidigare att ta cykeln även om man inte bor i innerstaden.

I Översiktsplan för staden Linköping finns inriktningsbeslut att utveckla nio stycken prioriterade huvudcykelstråk (tidigare Expresscykelstråk), vilka nu benämns som Cykellänkar. Dessa realiseras utefter behov och finansieras i takt med stadens utbyggnad. Beslut om byggnation tas separat för varje unik länk i samhällsbyggnadsnämnden.

Den första sträckan som byggs länkar samman Ryd med Innerstaden. Därefter kommer den andra Cykellänken som går till Skäggetorp. Båda dessa ses som pilotprojekt och kommer utvärderas. Om det blir lyckade resultat är planen att Cykellänken på lång sikt kommer täcka nästan hela staden – från norr till söder, väster till öster.

Ljust, tryggt och roligt

Cykellänkarna kommer att lysas upp, både med ett vitt LED-funktionsljus längs hela länken, lite extra i tunnlar och även genom upplysta träd inne i skogspartier-  för att öka tryggheten och underlätta orienterbarheten – men också för att helt enkelt göra trevliga platser ännu trevligare!

Längs med Cykellänken kommer du även hitta både smarta funktioner och häftiga upplevelser. På olika platser kommer du bland annat kunna pumpa däcken, leka, uppleva ett konstverk eller bara sitta ner, njuta och vila fötterna en stund.

Vägvisning och identitet

För att det ska bli lätt att hitta rätt finns tabellvägvisning, orienteringstavlor, gång- och cykelsymboler och riktningspilar målade på vägbanan med jämna intervall. Du ska enkelt kunna veta att du befinner dig på Cykellänken och hur långt det är till de olika målpunkterna.

Tidplan

Cykellänken kommer att byggas ut successivt med start i Ryd under april 2018. Tidplanen kommer att uppdateras i takt med att beslut fattas om byggstart för kommande etapper.

 

Sandra Viktor

Miljösamordnare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Till e-postformulär för Sandra Viktor

E-post: Sandra.Viktor@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 79

Senast uppdaterad den 4 augusti 2020