Cykelöverfarter

Cykelöverfarter är cykelvänlig nyhet i Linköping. Syftet med dessa är att prioritera cykeltrafikens framkomlighet. Enkelt uttryckt är cykelöverfarter "övergångsställen för cyklister" och med det menar vi att korsande fordon har väjningsplikt och ska släppa fram cyklisten.

 

Cykelöverfarter har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

I dagsläget finns två cykelöverfarter i Linköping, på Orkestervägen samt Ålerydsvägen. Eftersom detta är en ny typ av åtgärd så genomför kommunen platsstudier för att kunna utvärdera hur cykelöverfarterna fungerar för cyklister och övriga trafikanter. Förstudier genomfördes under hösten och efterstudier kommer att ske under våren 2017. Studien fokuserar på hastighet, väjningsbeteende och rörelsemönster.

Målet är att fler cykelöverfarter tillskapas under 2017.

Vad är det för skillnad mellan en cykelpassage och en cykelöverfart?

  • Vid en cykelpassage har cyklisterna väjningsplikt mot fordonstrafiken på vägen. 
  • Vid en cykelöverfart har fordonstrafiken på vägen väjningsplikt mot cyklister. 

Läs mer om reglerna och skillnaderna på Transportstyrelsens hemsida eller titta på deras film.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 augusti 2017