Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elsparkcykel - vad gäller?

Elsparkcyklar har blivit en del av stadsbilden även i Linköping. Cyklarna hyrs ut av ett privat företag, som ansvarar för skötseln av dem. En del frågor har kommit in till kommunen och vi försöker besvara dem här.

 

Vilka trafikregler gäller för en elsparkcykel?

En elsparkcykel klassificeras som cykel och följer därför samma regelverk som gäller för en cykel. Elsparkcykel kallas ibland även elscooter.

En elsparkcykel som har en maxhastighet på 20 km/tim och en motor med maxstyrka på 250 watt klassificeras som en cykel enligt Transportstyrelsen. De följer därför samma regelverk som gäller för en vanlig cykel. 

Var får elsparkcyklar parkeras?

Elsparkcyklar ska parkeras i eller intill ett cykelställ. Elsparkcyklar, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter. Det är viktigt att visa särskild hänsyn till personer med synskada eller rörelsehinder.

Hur jobbar Linköpings kommun med frågan?

Vi har likt andra kommuner tagit fram en avsiktsförklaring mellan kommunen och företagen. Avsiktsförklaringen beskriver bland annat vilka zoner där elsparkcyklar inte får parkeras, hastighetsbegränsningar, krav på utplacering och hur felparkerade elsparkcyklar ska hanteras.

Vi har även kontakt med andra kommuner och följer utvecklingen nationellt kring elsparkcyklar.

Behöver företagen tillstånd för att placera ut elsparkcyklar i kommunen?

I dagsläget krävs inget tillstånd för att placera ut elsparkcyklar. Företagen kan etablera sig precis som vilket företag som helst i Linköpings kommun. Utredningar pågår på nationell nivå om hur dessa fordon ska hanteras i framtiden.

Senast uppdaterad den 14 maj 2020