Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elsparkcykel - vad gäller?

Elsparkcyklar har blivit en del av stadsbilden i Linköping. Det finns både privatägda elsparkcyklar och elsparkcyklar som hyrs ut av företag. Här besvaras de vanligaste frågorna som kommit in till kommunen om vad som gäller när man använder en elsparkcykel.

 

Vilka trafikregler gäller för en elsparkcykel?

För en elsparkcykel gäller samma regler som gäller för en cykel, till exempel att man endast får köra på cykelbana eller bilväg, inte på trottoarer. När man cyklar eller kör elsparkcykel på gågator eller i gångfartsområden får man köra i högst gångfart och man ska lämna företräde till gående. Elsparkcyklar, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter.

Det är polisen som ansvarar för övervakning av trafiken och att trafikregler följs.

Om du vill läsa mer om elsparkcyklar besök Transportstyrelsens webbplats:

Var får elsparkcyklar parkeras?

Det är användarnas ansvar är att parkera elsparkcykeln på rätt sätt och inte i vägen för andra trafikanter. Elsparkcyklar ska parkeras i eller intill ett cykelställ.

I stadskärnan har vi till sommaren 2021 skapat fler nya parkeringsrutor för elsparkcyklar. De nya parkeringsplatserna finns på följande platser:

  • Apotekaregatan, vid Domkyrkoparken

  • Ågatan, mittemot Pusslunden 

  • Sankt Larsparken

  • Resecentrum

Du hittar dem även på denna karta:

Elsparkcyklar, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter. Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för rörelsehindrade eller personer med nedsatt syn.

Hur anmäler jag felparkerade elsparkcyklar?

Via länken Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park kan du anmäla felparkerade elsparkcyklar eller lämna synpunkter.

Du kan även vända dig direkt till respektive företag om felparkerade elsparkcyklar.

Länkar till företagen som tillhandahåller elsparkcyklar i Linköpings kommun

Hur jobbar Linköpings kommun med frågan?

Linköpings kommun har tagit fram en avsiktsförklaring som företagen som hyr ut elsparkcyklar har skrivit på. Avsiktsförklaringen beskriver bland annat i vilka zoner elsparkcyklar inte får parkeras och vilka hastighetsbegränsningar som gäller på vissa gator, till exempel på gågator i stadskärnan. Dessa zoner och gator är oftast utmärkta i elsparkcykelföretagens egna appar.

Avsiktsförklaringen tar även upp utplacering och hur felparkerade elsparkcyklar ska hanteras.

Kommunen har kontinuerliga dialogmöten med företagen som hyr ut elsparkcyklar, vi har även kontakt med andra kommuner och följer utvecklingen nationellt kring elsparkcyklar.

Behöver företagen tillstånd för att placera ut elsparkcyklar i kommunen?

Företagen som hyr ut elsparkcyklar kan etablera sig precis som vilket företag som helst i Linköpings kommun. Enligt ordningslagen krävs dock tillstånd för att placera ut elsparkcyklar. Företagen ansöker hos Polisen om att få placera ut elsparkcyklar, som sedan låter kommunen lämna ett yttrande.

Senast uppdaterad den 14 juli 2021