Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning om cykel och gång

Kom igång!

  • Börja med att ladda ner appen TravelVu i App store eller i Google play.
  • Välj undersökningen som heter: Linköping cyklar och går
  • Följ instruktionerna i appen.

I Linköping genomförs resvaneundersökningar vartannat år - en mer omfattande vart fjärde år och en enklare däremellan. Det görs för att öka kunskapen om dagens resmönster för olika trafikantgrupper i Linköpings kommun och resultatet ska bland annat ge underlag för arbetet med att skapa en bra framtida trafikmiljö i Linköpings kommun.

I genomförda resvaneundersökningar via traditionell enkät har dock svarsandelen minskat under åren, och det blir allt vanligare att kommuner och regioner i Sverige gör digitala resvaneundersökningar. Linköpings kommun testar under hösten 2021 att göra en digital resvaneundersökning, och då särskilt inrikta den mot insamling av data för cykel och gång.

Trafiksäkerhet för cykel är mycket viktigt i ett läge där andelen cykelresor ska öka, både enligt nationella mål och kommunens egna färdfördelningsmål. Därför är data från cyklister och fotgängare av stort intresse. Undersökningen ger också insikter inför att kommunen kanske någon gång vill gå över helt till digitalt insamlade resdata.

Obs!

De insamlade uppgifterna blir ett av de underlag som används för att förstå hur Linköping reser. Målet med undersökningen är dock främst att hitta en bra metod för insamling av data om resvanor. Eftersom deltagare i undersökningen inte tas fram genom statistiskt säkerställt urval, kommer resultatet att tolkas med försiktighet.

Om undersökningen 

Genom att delta i undersökningen och samla information om vilka resor du gör, hjälper du oss att göra din vardag bättre.

Med hjälp av appen TravelVu, kan du samla information om dina resor direkt i din telefon. Du behöver inte ändra ditt beteende på något sätt, se bara till att ha telefonen med dig när du färdas. De insamlade uppgifterna blir ett av de underlag som används för att förstå hur Linköping reser. Målet med undersökningen är dock främst att hitta en bra metod för insamling av data om resvanor. Eftersom deltagare i undersökningen inte tas fram genom statistiskt säkerställt urval, kommer resultatet att tolkas med försiktighet. Resultaten är anonyma och kan inte spåras till en enskild person.

Undersökningen pågår mellan 16 september – 31 oktober. Du kan påbörja ditt deltagande när som helst under perioden. Vi behöver att du deltar i minst sju dagar, men du får gärna delta under hela undersökningsperioden om du vill. Du som deltar i sju dagar kan vinna ett presentkort på 300 kr på butikerna hos Linköpings innerstad! Kom ihåg att ange din mailadress om du vill delta i utlottningen. 

Undrar du något om undersökningen eller appen?

Vid frågor om undersökningen, vänd dig till Johanna Thidell. 

Vi har blivit uppmärksammade på att delar av applikationen inte är helt tillgängliga att använda med till exempel skärmläsare. Vi beklagar detta och ber er kontakta oss om ni har frågor eller kommentarer kring detta.

Johanna Thidell

Miljösamordnare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Till e-postformulär för Johanna Thidell

E-post: johanna.thidell@linkoping.se

Vid frågor om appen TravelVU, vänd dig till företaget Trivector antingen genom att mejla deras support eller besöka deras webbplats. 

Support TravelVU: support@travelvu.app

Mer information om stadsplanering för cykling och gång i Linköping

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021