Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekholmen - Planprogram

Planprogram i Ekholmen för Norra Ekholmen

I planprogrammet föreslås ett tillskott på cirka 950 bostäder i Norra Ekholmen, varav 50-70 enbostadshus, och resten flerbostadshus med en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Därtill föreslås en mängd lokalyta med huvudsaklig koncentration till bottenvåningarna längs Järdalavägen. Den nya bebyggelsen koncentreras helt och hållet till marken mellan befintlig bebyggelse och Brokindsleden/Ekholmsvägen. Markparkeringar ersätts av en blandning av underjordisk parkering, parkeringsdäck och parkeringshus.

Godkänt planprogram

Samråd pågick 6 november - 17 december 2017Information- och samrådsmöte hölls den 21 november 2017. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den18 april 2018 § 93.

Planskede

Godkänt planprogram. Planprogrammet handlagt enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Avdelningschef Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 4 april 2019