Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Djurgårdsgatan planprogram

Detaljplaneprogram i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl. (Djurgårdsgatan)

Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge en grundläggande vägledning för fortsatt detaljplanering och visa inriktning för markanvändning och viktiga grundprinciper för att underlätta stadsutveckling i enlighet med Linköpings kommuns övergripande mål om en växande och mer innehållsrik innerstad.

Process

Planprogram handlagt enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 3 november – 15 december 2014. Samrådsmöte hölls 18 november 2014. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 10 juni 2015 § 182.

Planprogrammet ligger till grund för fortsatt arbete med att ta fram förslag till detaljplaner. Arbete med detaljplan för område vid Stolplyckan och detaljplan för område vid Ryttargårdskyrkan har inletts. 

Dokument

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: