Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Övre Vasastaden - områdesprogram

Områdesprogrammet visar kommunens ambitioner för utveckling av Övre Vasastaden, ett stadsförnyelseprojekt. Området blir en del av Linköpings innerstad med ett varierat utbud av bostäder, verksamheter, förskolor med mera.

Innerstaden får ett nytt ansikte mot norr i och med ombyggnaden av Industrigatan. Områdesprogrammet fastställdes av teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008.

Senast uppdaterad den 17 augusti 2021