Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - Planprogram

Syftet med Planprogram Skäggetorp är att ge förslag på hur bebyggelse och gemensamma ytor såsom torg, parker, gator och så vidare kan utvecklas för att öka Skäggetorps sociala integration.

Programarbetet i Skäggetorp har undersökt hur stadsdelen kan stärkas och integreras bättre med övriga Linköping genom kompletteringar och utveckling av bebyggelse, mötesplatser och stråk såsom torg, parker, gång-och cykelvägar och gator. Planprogrammet visar på möjligheter att bygga ytterligare 2 000 bostäder, både flerbostadshus och olika typer av småhus, i och intill stadsdelen. Arbetet har skett genom ett flertal olika dialoger med boende och verksamma i och utanför stadsdelen. Underlaget från dialogerna och de synpunkter som har inkommit ligger till grund för den stadsutveckling som föreslås i planprogrammet.

Process

Planprogrammet är handlagt enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 10 april - 31 maj 2017. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 14 december 2017 § 236.

Arbetet med planprogrammet är därmed slutfört och planprogrammet ligger nu till grund för den kommande utvecklingen av området. Nu fortsätter vi arbetet med att förverkliga de förslag och visioner som finns i programmet genom att ta fram detaljplaner och starta flera projekt. 

Dokument

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Möller når du via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: