Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berga - Lantvärnsmannen 1 m.fl.

Detaljplan i Berga för del av Lantvärnsmannen 1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för komplettering av bostäder inom del av fastigheten Lantvärnsmannen 1 m.fl. Planen prövar en förtätning i innerstadsnära läge med flerbostadshus i 4-8 våningar med möjlighet till parkering i de två nedersta våningarna. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till den karaktäristiska 60-talsbebyggelsen i närområdet samt till omgivande naturvärden.

Granskning genomförd

Samråd pågick 30 augusti - 27 september 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 11 september 2019. Granskning pågick 5 oktober - 30 oktober 2020.

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ali Hajar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 10 december 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: