Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården - Smedstad 1:4 m.fl.

Detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl. (Etapp 1)

Detaljplanen omfattar en första etapp i stadsdelen Djurgården. Detaljplanen ger förutsättningar för ca 800-1000 bostäder samt handel och service  i en tät och variationsrik stadsstruktur som kommer att utgöra stadsdelens centrum. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och med miljöbalken kap. 3, 4 och 5. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför genomförts.

Inför antagande

Samråd pågick 18 juni - 30 september 2018. Informations- och samrådsmöte hölls 28 augusti och 11 september 2018. Granskning av detaljplanen pågick 4 juli - 2 september 2019.

Planskede

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren och planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 maj 2020