Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekängen - Näsby 5:55 m.fl.

Detaljplan i Ekängen för Näsby 5:55 m.fl.

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse, huvudsakligen i form av rad-, par-, kedjehus och friliggande villor men också mindre lägenhetshus/stadsradhus, en förskola och ett gruppboende. Antalet bostäder uppgår till cirka 200-250 bostadsenheter beroende på vilken typ av hus som byggs och storleken på fastigheterna. Detaljplanen möjliggör även en ny uppsamlingsgata som ansluter till Ekängsvägen och en dagvattenkanal.

Granskning genomförd

Samråd pågick 16 december 2019 - 31 januari 2020. Informations- och samrådsmöte hölls den 9 januari 2020. Granskning pågick 11 augusti - 4 september 2020.

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Emma Löfgren som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020