Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekholmen - Risgrynet 1 m.fl.

Detaljplan i Ekholmen för del av Risgrynet 1 m.fl. (Ekholmsvägen)

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse av flerbostadshus i 4-6 våningar på mark som idag används för bilparkering. Detaljplanen syftar till att försörja en ökande befolkning med bostäder samt att utveckla aktuell del av Ekholmen till en levande och integrerad stadsmiljö samt bidrar till att ge Ekholmsvägen karaktären av en stadsliknande gata. Detaljplanen syftar även till att samla områdets bilparkering till ett parkeringshus och på så sätt använda marken mer effektivt i ett strategiskt bra läge.

Granskning genomförd

Samråd pågick 16 januari-28 februari 2020. Informations- och samrådsmöte hölls 5 februari 2020. Granskning pågick 25 november-21 december 2020.

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar och planarkitekt Ali Hajar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 december 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: